• COBA chápe svoje povinnosti podľa nariadenia REACH
  • COBA určila senior manažéra zodpovedného za nariadenie REACH
  • Jednotné kontaktné miesto pre zákazníkov je REACH@cobaplastics.com
  • COBA vytvorila formálnu štruktúru spoločnosti pre správu REACH
  • COBA zriadila zoznam materiálov, prípravkov a výrobkov používaných v našom podnikaní
  • COBA bude informovať našich zákazníkov o látkach, ktoré nie sú určené pre registráciu
  • COBA sa usiluje o to, aby všetky látky vo výrobkoch, ktoré pre vás dodávame a ktoré vyžadujú registráciu, boli vopred registrované našou spoločnosťou alebo ďalším účastníkom nášho dodávateľského reťazca
  • Do 30. novembra 2008 COBA pošle zákazníkom zoznam všetkých produktov, ktoré obsahujú látky, ktoré by mohli byť zaradené do zoznamu látok (článok 57)