REACH

  • COBA chápe svoje povinnosti podľa nariadenia REACH
  • COBA určila senior manažéra zodpovedného za nariadenie REACH
  • Jednotné kontaktné miesto pre zákazníkov je REACH@cobaplastics.com
  • COBA vytvorila formálnu štruktúru spoločnosti pre správu REACH
  • COBA zriadila zoznam materiálov, prípravkov a výrobkov používaných v našom podnikaní
  • COBA bude informovať našich zákazníkov o látkach, ktoré nie sú určené pre registráciu
  • COBA sa usiluje o to, aby všetky látky vo výrobkoch, ktoré pre vás dodávame a ktoré vyžadujú registráciu, boli vopred registrované našou spoločnosťou alebo ďalším účastníkom nášho dodávateľského reťazca
  • Do 30. novembra 2008 COBA pošle zákazníkom zoznam všetkých produktov, ktoré obsahujú látky, ktoré by mohli byť zaradené do zoznamu látok (článok 57)

Získaj voľný prístup na stránky


Ponúkame bezplatnú obhliadku priestorov pre našich zákazníkov vo Veľkej Británii a celej Európe, často krát pri sprevádzaní našich distribútorov. Náš skúsený predajný tím príde do Vašich priestorov a pripraví návrhy a odporúčania pre podlahy a rohože, ktoré spĺňajú požiadavky pracoviska a Vašeho rozpočtu tak, aby ste dostali to najlepšie z Vašej investície. V niektorých prípadoch môžeme poskytnúť skúšobné rohože. Pokiaľ ide o výber alebo výmeru plochy, kde majú byť rohože umiestnené, pomôže Vám obchodný zástupca. Chyby môžu byť drahé; pomôže Vám to urobiť správne na prvý krát. Obráťte sa na nás ak si chcete dohodnúť obhliadku priestorov.

Žiadosť o osobnú návštevu