UK Earth Bonding Plug

Dátový hárok

Dátový hárok
  • Ideálna na použitie ako uzemňovací bod pre podlahové rohože pracovníkov
  • Navrhnutá aby vyhovovala EU štandartnej elektrickej zásuvke
  • Neutrálna, sieťové napäťové kolíky sú plastové
  • Uzemňovací kolík je kovový
  • Bližšie informácie na vyžiadanie
Kontaktujte nás o tomto produkte
Číslo konštrukčnej časti Rozmery Farebné Váha
HR000009 HR Earth Bonding Plug - UK žltý 0,05 kg

Technická špecifikácia

  • Krajina pôvodu:VB