Sortiment udržateľnosti

S úsilím o bezpečnosť a zodpovednosť voči životnému prostrediu je naša škála produktov vyrobená s použitím recyklovaných materiálov a ekologických procesov, zaručujúc minimálny ekologický dopad bez ohrozenia kvality a výkonu. Od protiúnavových riešení až po zabezpečenie bezpečnosti na pracovisku naša pestrá ponuka uspokojí rôzne potreby v priemyselných a obchodných prostrediach. S COBA Europe môžete dôverovať trvanlivým a vysoko kvalitným riešeniam podlahových krytín, pre ktoré je prioritou spokojnosť ľudí ale aj ohladuplnosť voči planéte.

Nový sortiment produktov ReGen

Naše nové ekologicky priaznivé protiúnavové podložky sú tu! Pozrite si našu novú radu protiúnavových rohoží ReGen – vyrobených z recyklovaného materiálu, podporujúcich obehové hospodárstvo.

Čo je ReGen?

ReGen

Podložky pre bezpečnosť na pracovisku s obsahom recyklovaných materiálov

Ponúkame široký sortiment riešení podložiek pre bezpečnosť na pracovisku, ktoré obsahujú určité percento recyklovaného materiálu. Percentuálny podiel recyklovaného materiálu pre každý produkt je možné vidieť v technickom liste produktu.

Protiúnavové rohože s obsahom recyklovaného materiálu

Máme širokú ponuku Protiúnavových rohoží, ktoré obsahujú určité percento recyklovaného materiálu. Kvalita je pre nás najdôležitejšia a aj keď tieto rohože obsahujú recyklovaný materiál, poskytujú úľavu od únavy. Percento recyklovaného materiálu je možné nájsť zozname produktov alebo technickom liste produktu.

Produkty ECONYL®️

ECONYL® je vyrobený z rôznorodej zmesi odpadových materiálov, vrátane postindustriálnych a postspotrebiteľských zdrojov, ako sú textílie, staré koberce, rybárske siete a priemyselné zvyšky. Naša premiérová škála vstupných dlaždicových systémov obsahuje materiál ECONYL®️

Hliníkové podlahové krytiny

Bauxitová ruda je obmedzený zdroj, ktorý sa používa na výrobu hliníka. Recykláciou hliníka môžeme šetriť prírodné zdroje tým, že znížime potrebu pre čerstvú ťažbu bauxitu. Recyklácia hliníka je lepšou alternatívou pre životné prostredie, pretože používa len zlomok energie potrebnej pre primárnu výrobu.

V porovnaní s primárnou výrobou hliníka sa pri výrobe hliníka z recyklovaného materiálu využíva až o 95 % menej energie. Tieto úspory energie vedú k menšiemu uhlíkovému odtlačku a k poklesu emisií skleníkových plynov. Opätovné použitie hliníka môže znížiť vplyv klimatických zmien a potrebu fosílnych palív.

Hliník je možné recyklovať do nekonečna, čo je v súlade s princípmi kruhovej ekonomiky. Môžeme vytvoriť uzavretý systém, kde sa hliník môže opakovane recyklovať a používať veľmi dlhú dobu.

Vstupné rohože s obsahom recyklovaného materiálu

Ponúkame široký sortiment vstupných rohoží, ktoré obsahujú recyklovaný materiál. Tieto rohože účinne očistia podrážky topánok a zároveň predstavujú investíciu do zelenšej budúcnosti.

 Rohožky na voľný čas s obsahom recyklovaného materiálu

Pozrite sa na naše maty určené pre voľný čas, ktoré obsahujú recyklovaný materiál. Tieto rohožky sú ideálnou investíciou do zelenšej budúcnosti v odvetví voľného času. S až 70 % recyklovaného obsahu tieto rohožky stále odolávajú skúške času.

Stablemat - Rohože do stajní

ESD rohožky s obsahom recyklovaného materiálu

Naša ESD antistatická dvojvrstvová doska obsahuje až 15,12 % recyklovaného materiálu. Táto podložka je vyrobená z dvoch vrstiev: vodivá spodná vrstva zmesi NBR/NR a staticky rozptyľujúca horná vrstva syntetického kaučuku NBR.

Zobraziť produkt

ESD Antistatická dvojvrstvá podložka - Antistatické rohože

Súbory na stiahnutie a zdroje