telefónne: +421 41 5071 112
e-mail: sales@cobaeurope.sk

COBA Europe s.r.o
Vyšné Kamence 11
01306 Terchová
Slovakia

Základné fakty o ESD rohožiach

ESD je skratka pre elektrostatický výboj. ESD je náhle uvoľnenie elektriny medzi dvomi elektricky nabitými materiálmi. Prenos elektrónov z jedného povrchu na druhý môže byť výsledkom chôdze, trenia, posunu alebo oddeľovaniu materiálov.

Jednoduchá chôdza po koberci, alebo aj kontakt s oblečením môže vytvárať statickú elektrinu. Aj pri kontakte s kovovou kľučkou dverí môžeme pocítiť šok! Veľa rôznych povrchov vyvolávajú statickú elektrinu a to je potrebné regulovať. Nemôžete vidieť prechod elektrického prúdu, je to neviditeľná hrozba.

ESD Pracovnych Rohozi

Niektoré výrobné zariadenia, hlavne v prostrediach kde sa vyrábajú elektronické súčiastky alebo počítače musia byť obzvlášť opatrné na kontrolu elektrostatického výboja, pretože môže spôsobiť značné, často aj trvalé poškodenie. Nejde len o elektronické súčiastky, ktoré treba chrániť, ale aj zamestnanci tiež potrebujú ochranu pred statickým výbojom. Existuje aj nebezpečenstvo v prípade chemických látok alebo plynov ich zapálenia ak prídu do kontaktu s elektrickou iskrou.

Veľa prostredí je v ohrození a to je dôvod prečo sú ESD rohože, alebo staticky-rozptyľujúce rohože tak potrebné na podlahe alebo na pracovnom stole. Tieto produkty účinne potláčajú ESD, chránia citlivé komponenty aj pracovníkov. Pomáhajú odvádzať statickú elektrinu do zeme. Musia byť ale “staticky disaptívne” alebo “vodivé” a uzemnené cez príslušenstvo ako sú pätové uzemňovače a náramky. Veľmi často sú vodivé rohože na pracoviskách aby priťahovali elektrický prúd rýchlejšie a efektívnejšie do zeme. Dajte pozor na rohože “izolačné”, pretože tieto nie sú ESD bezpečné.

Benchstat a HR rohože od COBA sú dobrým príkladom ESD pracovných rohoží. Obidve majú vodivé vrstvy prispievajúce k ochrane komponentov aby prekonali odpor podľa požiadavky IEC51349-5-1.

Pri skúmaní ESD rohoží narazíte na symbol : Ohm Ω. Elektrický odpor sa meria v ohmoch (jednotka odporu). Existujú Kiloohmy, Megaohmy a Gigaohmy. Odpor je meraný ako povrchový odpor v ohmoch na plochu.

ESD rohože sú často vyrábané z Vynilu, alebo z gumy. Rohože môžu obsahovať dve alebo aj tri vrstvy a môžu mať napríklad vodivú strednú vrstvu.

ESD Rohoze

Zabezpečenie správneho produktu pre danú oblasť ESD rohožami by sa nikdy nemal zamieňať s rohožou k elektrickému rozvádzaču. Ide o rozdiel medzi odvádzaním statickej elektriny a antistatickej podlahy. Niektoré výrobky sú nazývané “Anti-statické”, zatiaľ čo iné “staticky disaptívne”, takže nie sú jedno a to isté. Podlahy opísané ako antistatické, v súlade s normami CFA “limitná generácia telesného napätia” povedané : “nie je možné vyvodzovať, že výrobok má nejakú schopnosť odvádzať napätie”.

Keď ide o ESD rohože, COBAstat je dobrým príkladom. Okrem ESD ponúka bonus pre pohodlné státie a má dobré proti-únavové vlastnosti. Ponúka maximálny výkon v spojení s uzemňovacím káblikom a je vhodná pre každé prostredie náchylné na statický výboj. Podobne je na tom Senso Dial, ESD schválená rohož s protišmykovým povrchom a zároveň s ESD proti-únavovou úpravou.

Stručne povedané, pri výbere ESD rohože sa uistite, že viete všetky špecifické požiadavky vášho pracovného prostredia a pozrite si príslušnú normu. Uistite sa, že máte všetky potrebné doplnky k tomu aby ESD rohož správne fungovala a aby bola riadne uzemnená. Postupujte podľa medzinárodných štandardov ESD, ako sú STN EN 61340-5-1, pre ochranu elektrostaticky citlivých prístrojov.

Ak chcete zistiť viac informácií o ESD rohožiach, kontaktujte náš tím na čísle : +421415071128