telefónne: +421 41 5071 112
e-mail: sales@cobaeurope.sk

COBA Europe s.r.o
Vyšné Kamence 11
01306 Terchová
Slovakia

Výrobca hadíc Copely s obchodným zastúpením v Strednej Európe

Najnovší člen obchodnej skupiny COBA International firma COPELY má obchodné zastúpenie aj v rámci Strednej Európy. Obchodné zastúpenie zastrešuje Slovenská pobočka COBA Europe s.r.o. so sídlom v Terchovej.

Výrobca hadíc COPELY je už viac ako 50 rokov popredným výrobcom termoplastických hadíc a rúr. So svojím výrobným závodom v Leisteri (UK) a svojím vývojovým a skúšobným zázemím je schopný ponúknuť riešenia na hadice, ktoré sú schopné prepraviť akékoľvek médium – plyny, sypké materiály, tekutiny, vodu, oleje, chemikálie, ropné produkty, palivá, kyseliny.

Hadice od COPELY sú vhodné pre priemyselné aplikácie, strojárenský priemysel, stavebníctvo, potravinársky priemysel,  zdravotníctvo, hadice pre poľnohospodárstvo, letectvo a automobilový priemysel.

Viac informácií o súčasnej produktovej skladbe sa dozviete na anglickej web stránke www.copely.com

Do základného sortimentu patria:

priesvitné a prepletané PVC hadice, flexibilné hadice odolné voči starnutiu, hadice na transport kyslíka, dusíka, medicínske hadice, antistatické hadice, hadice pre zabránenie kontaminácie (dvojitá konštrukcia hadice), hadice pre hasiace prístroje, termoplastické hadice – TPEdrážkované hadice pre transport vody, polyuretánové hadice, polyuretánové trubky, tlakové hadice, hadice pre brzdové systémy, polyetylénové hadice (LDP), PTFE hadice pre vysoké teploty do 250 stupňov, samozhášavé hadice, záhradné hadice, odsávacie hadice a transportné hadice, ploché hadice pre odsávanie vody a chemikálií, nylonové hadice – tuhé a flexibilné, nylonové pneumatické hadice, polyamidové hadice pre transport farieb, vysokotlakové hadice, hygienické hadice.

Viac informácií o sortimente Hadíc a Trubíc od výrobcu COPELY získate na sales@cobaeurope.sk alebo na t.č. 0905 799989.