telefónne: +421 41 5071 112
e-mail: sales@cobaeurope.sk

COBA Europe s.r.o
Vyšné Kamence 11
01306 Terchová
Slovakia

Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok

V mene spoločnosti COBA Europe s.r.o. želáme všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového Roka.

Želáme všetkým aby ste do Nového Roka 2012 vystúpili bezpečným krokom.

Protišmykové riešenia

Ing. Miloš Jurdík, obchodný zástupca

Coba Europe s.r.o.

Terchová, Slovensko

Pomáhame Vám na každom kroku!