telefónne: +421 41 5071 112
e-mail: sales@cobaeurope.sk

COBA Europe s.r.o
Vyšné Kamence 11
01306 Terchová
Slovakia

Protiúnavové rohože sa starajú o nohy, chodidlá a chrbát

Muskuloskeletálne ochorenia (MSDs) na pracoviskách zahŕňajú množstvo prepätia, bolesti a nepriaznivých okolností. Britská agenúra HSE (Health and Safety) stanovila, že až 11,6 milióna pracovných dní v roku je stratených vplyvom MSDs ochorení.

Komfort a ergonomika pracoviska môže byť zlepšená priemyselnými rohožami, najmä typmi, ktoré sú navrnuté na elimináciu únavy pri dlhodobom státí. Protiúnavové produkty zahŕňajú široký okruch gumových podložiek alebo penovo/vinylových rohoží.

Protiúnavové rohože (priemyselné rohože s odpruženým povrchom) môžu výrazne zredukovať bolesť pri dlhodobom státí, najmä bolesti chodidiel, nôh a krížovej oblasti chrbta.

Veľa bolesti a utrpenia pri státí je často krátkodobých, tie však môžu v dlhodobom horizonte viesť  k vážnym zdravotným problémom ako sú kŕčové žily a bolesti chrbta. Priemyselné rohože predstavujú preventívny nástroj na zvýšenie komfortu zamestnancov a tiež zníženia rizika pošmyknutia sa na pracoviskách ako aj nástroj k zvyšovaniu produktivity práce.