telefónne: +421 41 5071 112
e-mail: sales@cobaeurope.sk

COBA Europe s.r.o
Vyšné Kamence 11
01306 Terchová
Slovakia

Protišmykové pásky – ochrana pred pošmyknutím a pádom

V jesennom a zimnom období sa zvyšuje riziko poškymknutia na klzkých povrchoch ako sú dlaždice na schodoch rampách. Tieto pády sú veľmi nepríjemné a častokrát vedú k vážnym poraneniam, vyvrtnutiu členka, alebo zlomeninám nôh a rúk.

Každý majiteľ budovy je zodpovedný za stav vstupu do budovy, preto v prípade ak sa stane podobný incident, zodpovedá za následky škody na zdraví človeka, ktorý utrpel zraninie. Niektoré prípady skončia až na súde, kde je majiteľ budovy alebo prevádzkar povinný zaplatiť poškodenému náhradu ujmy. Tá v mnohých prípadoch môže dostiahnuť až tisícky Eur.

Prevencia je vždy jednoduchšia a lacnejšia ako následné riešenie incidentu. Inštaláciou protišmykových pások znížite riziko pošmyknutia na minimum.

Drsný povrch pásky, pre bezpečný krok vo vlhkých a šmykľavých podmienkach. Páska je testovaná na protišmyk v kategórii R13 EN13552 v mokrom aj olejovom prostredí.

Páska je UV stabilizovaná a vhodná do exteriéru a interiéru. Inštalácia lepením na suchý prachu a nečistôt zbavený povrch pri teplote min 10 stC, preto je potrebné inštaláciu vykonať ešte pred príchodom mrazov.

Inštalácia je veľmi jednoduchá, po odkrytí ochrannej papierovej vrstvy je možné pásku ihneď inštalovať.

Páska je vhodná na vytvorenie bezpečných povrchov pre priemysel, budovy, stroje, automobily, lode aj domácnosti.

Spravte prvý krok k väčšej bezpečnosti inštalovaním protišmykových pások Gripfoot.