telefónne: +421 41 5071 112
e-mail: sales@cobaeurope.sk

COBA Europe s.r.o
Vyšné Kamence 11
01306 Terchová
Slovakia

Prezentácie pre Architektov a Projektantov

Firma COBA Europe s.r.o. pripravuje sériu prezentácií svojich produktov v spolupráci s Architektonicko-Stavebným centrom spoločnosti A-sice.
Prezentácie protišmykových podlahových prvkov, vrátane našej Novinky Protišmykových dosiek pre vnútorné a vonkajšie aplikácie sa uskutočnia v týchto mestách:

Žilina – 31.1.2012 v hoteli Holiday Inn

Bratislava – 03.2.2012 v hoteli Holiday Inn

Cieľom prezentácií je priblížiť možnosti využitia produktov z distribúcie firmy COBA Europe s.r.o. v projektoch Novostavieb, Rekonštrukcií a Modernizácii verejných, obchodných a administratívnych budovách.

Motto našej firmy je Pomáhame Vám na každom Kroku.

Vykročte aj Vy správnym smerom

viac informácií na sales@cobaeurope.sk

Zdraví

Miloš Jurdík

Obchodný zástupca firmy COBA Europe s.r.o.