Pri chove zvierat, chov psov, chov hydiny ale najmä chov koní a dobytka, je veľký dôraz kladený na kvalitnú podlahu.

Podlahy by sa mali ľahko čistiť, usporiť náklady na údržbu a prevádzku ale najmä zabezpečiť hygienický chov.

Podlahy v súčasných maštaliach a stajniach sú tvrdé, studené, šmykľavé a častokrát sa dajú veľmi ťažko čistiť.

Chovatelia používajú najmä suchú podstielku, kde vznikajú problémy so skladovaním slamy a pilín. Zo suchého steliva sa uvoľňuje prach, ktorý škodí zvieratám. Suchá podstielka s exkrementami sa musí násladne  skladovať a likvidovať. V prípade ak ležia zvieratá priamo na betóne, vznikajú problémy s podchladením a hygienou.

Použitím gumových podláh sa zníži prašnosť, a zápach a zvýši sa hygiena chovu a tepelný komfort ustajnených zvierat.

Gumové podlahy sú neporézne, vyrobené z materiálov bez prímesi recyklátov, preto v gume nie sú dutiny, kde by mohol moč zatekať a páchnuť. Gumy sa jednoducho čistia, prúdom vody, a zametaním.

Gumové podlahy majú protišmykový povrch, čím sa znižuje riziko pošmyknutia zvierat a ľudí, perforované drážkované gumy (široká drážka) slúžia ako drenážne drážky, pri vyspádovaní do odtokového žľabu slúžia ako odtokové drážky.

Gumové podlahy sú vhodné pre chov psov, ošípaných, hydiny, koní, rožného statku, oviec a ďalších zvierat, ktoré sa chovajú v stajniach v otvorených alebo uzavretých priestoroch, na dojných staniciach, bitúnkoch. Tiež sú vhodné pre veterinárne ambulancie a veterinárne stanice, na podlahy alebo stoly.

Ak chcete vedieť viac o ponukách materiálov pre chov zvierat, hydiny  a chov koní a ich cenách kontaktujte nás na sales@cobaeurope.sk

Náš sklad je v Terchovej pri Žiline. Distribúcia je v rámci celej SR, ČR a celej strednej Európy.