telefónne: +421 41 5071 112
e-mail: sales@cobaeurope.sk

COBA Europe s.r.o
Vyšné Kamence 11
01306 Terchová
Slovakia

Ide Zima Ide Mráz Bude sa Nám Šmýkať Zas

S príchodom zimy, mrazov a sneženia sa zvyšuje riziko pošmyknutia sa na klzkých povrchoch v obchodných prevádzkach a kancelárskych budovách.

Sneh a ľad, ktorý vnášajú do budovy ľudia na svojich podrážkach sa roztopí na vnútornej podlahe a tá je potom šmykľavá a nebezpečná pre všetkých zákazníkov a návštevníkov.

Toto riziko je možné eliminovať a odstrániť vhodnou kombináciou vstupných čistiacich rohoží.