telefónne: +421 41 5071 112
e-mail: sales@cobaeurope.sk

COBA Europe s.r.o
Vyšné Kamence 11
01306 Terchová
Slovakia

ESD – Antistatika – staticky disipatívne podložky

Statická energie a výboje statických nábojov sú veľkým problémom pre jemnú elektroniku, serverovne a všetky oblasti kde sa používajú citlivé meracie prístroje alebo sa pracuje s polovodičmi.

Statické náboje môžu mať hodnotu menšiu ako 5kV, pri tejto hodnote pracovník ani nepocíti, že statický náboj bol aktivovaný. Avšak už aj takéto nízke hodnoty môžu nenávratne poškodiť jemnú elektroniku a „odpáliť“ jej obvody.

Ako vlastne vzniká ESD náboj – vzniká každodenne okolo nás, každý pozná výboj ktorý ho zasiahne pri dotknutí kovovej kľučky. ESD náboje vznikajú trením dvoch plôch s opačnou polaritou (koberec, pokožka). Typickým a najvážnejším prejavo ESD výboja je blesk, ktorý vzniká trením vrstiev atmosféry a zemského povrchu.

Čo znamená staticky disipatívny? je to schopnosť viesť, alebo odvádzať statický náboj smerom k uzemňovaču a udáva sa ako elektrická odolnosť v Ohmoch – min. 1 x 10na6 a max 1 x 10na9.

Čo znamená ESD? Elektrostatic Dicharge, Elektrostatický náboj

Problémy s ESD výbojmi sú prakticky vo všetkých priemyselných výrobách, ale sú oblasti, kde je riešenie antistatiky veľmi dôležité z hľadiska ochrany osôb, komponentov alebo celkovej bezečnosti práce. Najmä vo výrobách kde sa pracuje s prchavými látkami ako sú benzíny, lepidlá alebo farby, môže ESD výboj spôsobiť požiar, alebo výbuch.

Najúčinnejších a najrýchlejším riešením ESD je aplikácia Staticky Disipatívnych podložiek, ktoré umožňujú rýchly zvod nahromadenej ESD energie do uzemňovača. Uzemňovač je v tomto prípade zástrčka a uzemňovací kolík zástrčky, ten je pomocou káblika s 1meg Ohmovým rezistorom pripojený k pracovnej podložke. Pracovná podložka je ďalším káblikom pripojená na ruku pracovníka/operátora a zabezpečuje tak trvalý kontakt s kožou a zvod ESD nábojov.

Medzi naše staticky disipatívne podložky patria – HR matting a Benchstat

Viac informácií na sales@cobaeurope.sk