telefónne: +421 41 5071 112
e-mail: sales@cobaeurope.sk

COBA Europe s.r.o
Vyšné Kamence 11
01306 Terchová
Slovakia

COBA goes toward the Polish Market – COBA idzie do polskiego rynku

COBA understands the need of industrial matting and safety flooring for safety of employers and benefits of companies. We want to invest on our current experiences we gained during many years on western and eastern european markets.

That is why we have decided to go on forward and support the biggest industrial eastern market in Poland with its own sales representative.

This would help our customers and all distributors of safety flooring or safety matting to get the chance to work with the biggest european matting company.

We are currently seeking for distributors of industrial equipment, flooring contractors or safety distributors to pierce our products thru the Polish market.

If you like to join us as distributor, please do not hesitate to contact us on sales@cobaeurope.sk

Our warehouse facility for central Europe is based in Terchova, near Žilina in Slovakia, which is only about an hour from the nearest transit in Czesin.

Text translated with Google Translator:

Coba rozumie potrzebę przemysłowych mat i podłóg bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa pracodawców i korzyści przedsiębiorstwa. Chcemy inwestować na naszych aktualnych doświadczeń, zdobytych podczas wielu lat na zachodniej i rynkach Europy Wschodniej.

Dlatego zdecydowaliśmy się iść do przodu i wspierać największy rynek przemysłowy wschodnią w Polsce z własnym przedstawiciela handlowego.

Pomogłoby to naszym klientom i wszystkich dystrybutorów podłóg bezpieczeństwa lub materiałów na maty bezpieczeństwa, aby dostać szansę pracować z największą europejską firmą mata.

Obecnie poszukujemy dla dystrybutorów urządzeń przemysłowych, wykonawców podłóg lub dystrybutorów bezpieczeństwa przebić nasze produkty thru na polski rynek.

Jeśli chcesz do nas dołączyć jako dystrybutora, prosimy o kontakt na sales@cobaeurope.sk

Nasz obiekt magazynowy dla Europy Środkowej opiera się w Terchovej, niedaleko Żyliny na Słowacji, która jest tylko o godzinę drogi od najbliższego tranzytu w Czesin.