telefónne: +421 41 5071 112
e-mail: sales@cobaeurope.sk

COBA Europe s.r.o
Vyšné Kamence 11
01306 Terchová
Slovakia

Bezpečnosť podláh – prehľad

Verejný sektor neustále znižuje výdavky na opravy verejných budov, je však dôležité aby bola dodržaná bezpečnosť podláh v prostredí ako sú školy, nemocnice, kde sa častokrát táto problematika prehliada. Údržba vstupných čistiacich rohoží je dôležitá aby sa zredukovalo ich opotrebenie a aby čistiace rohože nepredstavovali nebezpečenstvo zakopnutia.

Vstupné rohože by sa mali v pravidelných intervaloch čistiť, aby bolo vlákno rohože v dobrom stave a mohlo efektívne stierať nečistoty z podrážok. Voda a suchý prach totiž predstavuje nebezpečenstvo pošmyknutia na hladkých podlahách.

Vstupné Rohože pre Bezpečné podlahy

Nehody a pády spôsobené pošmyknutím môžu viesť k bolestivým úrazom alebo v najhoršom prípade k zlomeninám. Jednoduchá kontrola bezpečnosti podláh môže zredukovať alebo predchádzať takýmto úrazom zamestnancov aj návštevníkom verejných priestorov. Vstupné rohože ako sa zdá, majú v otázkach bezpečnosti nízku prioritu, ale v skutočnosti by práve tento priestor mal byť v najvyššej pozornosti správcov budov.

Pri znižovaní nákladov do vybavenia budov, nie je možné robiť kompromisy v otázkach bezpečnosti a nie je možné robiť kompromisy pri osádzaní a údržbe vstupných rohoží.