telefónne: +421 41 5071 112
e-mail: sales@cobaeurope.sk

COBA Europe s.r.o
Vyšné Kamence 11
01306 Terchová
Slovakia

Antistatické pneumatické hadice ESD rada od Copely Ltd

Hadice navrhnuté pre prácu v elektro-staticky (ESD) citlivom prostredí. Antistatické hadice predstavujú efektívne riešenie pre použitie hadíc v oblasti výroby, kde hrozí riziko poškodenia citlivých výrobkom vplyvom ESD výbojov. Tieto hadice sú vyrobené pre prácu s pneumatickými zariadeniami v elektornickom priemysle a ESD pracoviskách. ESD hadice nevytvárajú antistatický náboj pri prechode vzduchu cez vnútro hadice.

Hadice sú uzemnené cez existujúce kovové koncovky hadice.

Typická elektrický odpor je medzi 3×103 ohmov (minimum) a  1 x 106 ohmov (maximum) na meter.

Hadice sú testované v súlade s BS ISO 2878:2005 – Antistatické a vodivé výrobky – určenie elektrického odporu. SP – Metóda. 2472 sekcia 7, rev.1 a sekcia 7.3 rev 1

Farba: vnútorná vrstva – čierna, vonkajšia vrstva – priesvitná, polyseterový vnútorný preplet.

Hadice sú vyrobené v súlade s normou BS EN ISO 1307 bez prímesí kadmia a silikónu. ESD hadice sú odolné voči širokej rade chemikálií.

Viac informácií získate na sales@cobaeurope.sk alebo na t.č. 0905 799989.

Ďalšie články o hadiciach otvoríte kliknutím na odkaz: Hadice COPELY Ltd