telefónne: +421 41 5071 112
e-mail: sales@cobaeurope.sk

COBA Europe s.r.o
Vyšné Kamence 11
01306 Terchová
Slovakia

Mats in Mind

Expert na bezpečnosť podlahy v tvojom vrecku.

Rýchlo vyhľadajte viac ako 100 riešení na základe vašich špecifických požiadaviek alebo podľa pracoviska vášho zákazníka.

Ako to funguje

"Mats in Mind" obsahuje napríklad šikovný rozhodovací strom, ktorý umožňuje užívateľovi rýchlo zúžiť hľadanie dokonalého riešenia pre svoje špecifické pracovné prostredie.

Naším cieľom je zabezpečiť, aby koncový užívateľ dostal správnu rohož na svoju prácu a tiež najbezpečnejšie a najvhodnejšie riešenie pre svoje prostredie. Táto funkcia tu je.

„Mats in Mind“ na špičkách Vašich prstov.

Aplikácia „Mats in Mind“ bola navrhnutá tak, aby bola užívateľsky prívetivým predajným nástrojom pre distribútorov, ľahko dostupným v mobilných zariadeniach, ako sú to telefón alebo tablet.

 

Aplikácia je k dispozícii v piatich rôznych jazykoch – v angličtine, nemčine, francúzštine, poľštine a slovenčine, v závislosti od jazykového nastavenia daného zariadenia.