Pozycja stojąca a siedząca w miejscu pracy – eBook

Długotrwałe stanie i siedzenie w miejscu pracy to ostatnio szeroko omawiany temat. Ta publikacja pokazuje, jakie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników niesie ze sobą długie przebywanie w statycznej pozycji stojącej lub siedzącej. Zwraca uwagę na kluczowe problemy i proponuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracy.

  • Jakie są korzyści, a jakie potencjalne problemy wynikające z pracy na stojąco?
  • Praca w pozycji stojącej lub siedzącej – jak znaleźć równowagę między nimi?
  • Jakie działania zapobiegawcze mogą podjąć specjaliści ds. BHP i bezpieczeństwa pracy?