Praca na stojąco: Biała Księga

Pozycja Stojaca w miejscu pracyBiała Księga opracowana przez COBA Europe, dotyczy wpływu na stan zdrowia i bezpieczeństwo jaki ma pozycja stojąca w trakcie wykonywania czynności na stanowisku pracy. Biorąc pod uwagę Wielką Brytanię i Europę, omawiane są najczęstsze przyczyny, skutki i możliwe rozwiązania w tym zakresie, na które każda odpowiedzialna firma powinna zwrócić uwagę.

Jeśli jesteś specjalistą ds. BHP pracującym w Polsce, koniecznie musisz to przeczytać.

Raport ten przedstawi w szczególności:

  • Statystyki dotyczące zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (MSD) i powiązanych chorób zawodowych w Wielkiej Brytanii i w całej Europie.
  • Najnowsze wytyczne i zalecenia dla pracowników, których praca wymaga długotrwałego stania.