W 2015 roku przygotowaliśmy białą księgę na temat skutków zdrowotnych przyjmowania pozycji stojącej podczas pracy. Biorąc pod uwagę zarówno dane z Wielkiej Brytanii, jak i z całej Europy, przeanalizowaliśmy szczegółowo przyczyny i skutki pracy na stojąco. W białej księdze zaproponowaliśmy także rozwiązania, dzięki którym można zredukować szkodliwość i zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne pracowników, którzy wykonują pracę na stojąco.

Z drugiej strony, w ostatnich latach także temat zdrowotnych konsekwencji siedzenia podczas pracy był szeroko dyskutowany w prasie i w środkach masowego przekazu. Ryzyko zdrowotne przyjmowania pozycji siedzącej przez większość dnia sprawiło, że jest ona określana przez wielu jako „nowe palenie”.

Zauważyliśmy oczywiste powiązanie pomiędzy tymi dwoma tematami, dlatego specjaliści COBA Europe postanowili przeanalizować zarówno najnowsze statystyki, jak i badania rynkowe zlecone w przeszłości.

Od lat znane są korzyści płynące ze stosowania mat antyzmęczeniowych. Stanie na twardej podłodze przez cały dzień w tej samej pozycji nie jest dobre dla zdrowia i samopoczucia pracowników. Coś, na co nie zwraca się zbyt często uwagi, to statyczna praca w pozycji siedzącej (ta grupa pracowników nie może przecież skorzystać z zalet maty – prawda?).

Biorąc pod uwagę wzajemne odziaływanie pozycji stojącej i siedzącej na zdrowie, jednocześnie próbując zdefiniować pojęcie „przeciętnego” pracownika, stawiamy raczej więcej pytań, niż znajdujemy na nie odpowiedzi. Jednak właściciele firm oraz specjaliści ds. BHP mogą wprowadzić do swoich przedsiębiorstw proste regulacje mające na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi na zdrowie obu pozycji. To pozwala na dłużej zachować dobre zdrowie i samopoczucie.

Nasz nowy eBook analizuje, jaki ma wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo długotrwała praca w statycznych pozycjach (zarówno siedzącej, jak i stojącej). Najnowsza publikacja pokazuje problemy z tym związane, jednocześnie rekomendując rozwiązania zapewniające większe bezpieczeństwo na stanowiskach pracy.