Czego dotyczy norma EN 13501?

EN 13501 to europejska norma ochrony przeciwpożarowej. Od niemieckiej normy DIN 4102 różni się kryteriami testowymi. Obie klasyfikacje są równolegle stosowane, ale tylko EN 13501 może być używana do materiałów budowlanych zatwierdzonych po 2001 roku. W normie EN 13501 pokrycia podłogowe są oznaczone dodatkowym przyrostkiem „fl” i podzielone na dodatkowe klasy.

Jakie są klasy trudnopalności?

Klasy trudnopalności pomagają klasyfikować materiały zgodnie z ich odpornością na ogień. Zasadniczo wyróżnia się 4 klasy: niepalne, niezapalne, trudno zapalne i łatwo zapalne. Dotyczy to zarówno klasyfikacji zgodnie z EN 13501, jak i tradycyjnej normy DIN 4102.

Na czym polegają różnice w klasach reakcji na ogień?

Wyróżnia się 4 klasy reakcji na ogień:

  • niepalny
  • niezapalny
  • trudno zapalny
  • łatwo zapalny

Niemiecka norma DIN 4102 opisująca klasy odporności na ogień do 2001 roku była szeroko stosowana w całej Europie. Norma EN 13501 jest obecnie obowiązującą normą europejską. Oba te dokumenty wykorzystują te same główne 4 klasy odporności na ogień. Różnica polega na sposobie, w jaki przeprowadzane są testy. Dodatkowo procedura testowa według normy EN 13501 została poszerzona o kryteria, takie jak dymienie i kapanie. Powstawanie dymu oznaczono symbolem „s”, a kapanie – literą „d”.

Poprzednia klasyfikacja ochrony przeciwpożarowej zgodna z normą DIN 4102-1

Odporność na ogień zgodna z DIN 4102-1
Niepalne (ogniodporne) materiały budowlaneA1
A2
Niezapalne materiały budowlane
Niełatwo palne materiały budowlaneB1
ZapalneB2
Łatwo palneB3

Odporność na ogień wg EN 13501-1

Klasyfikacja odporności na ogień wykładzin podłogowych zgodnie z EN 13501-1
NiepalnyA1fl
A2fl – s1
NiezapalnyBfl – s1
Cfl – s1
Trudno zapalneA2fl – s2
Bfl – s2
Cfl – s2
Dfl – s1
Dfl – s2
Efl
Łatwo zapalnyFfl

Jaką klasę reakcji na ogień należy wybrać?

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej powinien udzielić najlepszych porad dotyczących ochrony i wyboru produktów. Różne zasady powinny być zachowane dla różnych pokryć podłogowych używanych na różnych stanowiskach pracy. Trudne jest określenie ogólnych zasad wyboru, ponieważ jest wiele indywidualnych czynników, które należy wziąć pod uwagę.

W przypadku wielu obszarów publicznych o dużym natężeniu ruchu, takich jak: hotele, teatry, placówki publiczne czy kina, często należy spełnić większe wymagania dotyczące odporności na ogień. Zwykle wymagana jest wykładzina podłogowa z poziomem klasy odporności na ogień Bfl-s1 lub Cfl-s1 zgodnie z normą EN 13501-1.

Czy maty BHP na stanowiska pracy są testowane na odporność na ogień?

Oferujemy szereg mat antyzmęczeniowych i mat na stanowiska pracy, które zostały przetestowane i uzyskały certyfikat zgodnie z normą EN 13501-1. To produkty, które spełniają wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla stanowisk pracy.

Ergonomiczne maty na stanowiska pracy z klasą ochrony przeciwpożarowej Bfl – s1 i Cfl – s1 zgodnie z normą EN 13501-1:

Ergonomiczne maty stanowiskowe z klasą odporności na ogień Dfl-s1 i Efl-s1 zgodnie z normą EN 13501-1:

Systemy mat wejściowych z odpornością na ogień w klasie Cfl-s1 zgodnie z normą BS EN 13501-1:

Systemy mat wejściowych z klasą Cfl-s2 odporności na ogień zgodnie z BS EN 13501-1:

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, porad i wskazówek, skontaktuj się z naszym zespołem.

 

 

Porozmawiaj z ekspertem