Często słyszy się, że maty przeciwzmęczeniowe w dużym stopniu zwiększają komfort pracy. Jednak aby nie rzucać słów na wiatr, firma COBA Europe Ltd. zleciła uniwersytetowi Loughborough przeprowadzenie badań, które miały potwierdzić lub obalić tę tezę. Zobacz, do jakich wniosków doszli angielscy naukowcy.

Jak wyglądało badanie?

W badaniu wzięło udział czternastu uczestników. Każdy został wyposażony w ten sam typ odzieży. Porównane zostały różne maty przeciwzmęczeniowe. Zmieniano warunki stania: przenoszono się na betonową posadzkę. Metodologia była zarówno obiektywna, jak i subiektywna. Do metod badawczych wykorzystanych w tym przypadku zaliczyć należy: obrazowanie termograficzne w podczerwieni, zastosowanie czujników temperatury ciała, badania poznawcze, pomiary obwodu łydki. Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu miały takie same warunki podczas stania na różnych matach przecwizmęczeniowych. Ze statystycznego punktu widzenia wyniki metod subiektywnych wykazały duże korzyści dla użytkowników tego rodzaju mat. Wykazano poprawę temperatury ciała, wygodniejszą i zdrowszą postawę ciała oraz mniejszy poziom zmęczenia.

Wnioski z badań Loughborough

Z badań brytyjskich naukowców z Wydziału Nauk o Człowieku uniwersytetu Loughborough jednoznacznie wynika, że maty przeciwzmęczeniowe znacznie zwiększają komfort pracowników, którzy wykonują swoją pracę przez dłuższy czas w pozycji stojącej. Zostało ponadto udowodnione, iż maty te – zgodnie ze swoim przeznaczeniem – redukują poziom zmęczenia.