Odporność posadzek na poślizg jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy lub w obiektach publicznych. Według VGB wypadki spowodowane potknięciem, poślizgnięciem się i upadkami są najczęstszą przyczyną urazów w pracy. Odpowiadają za 35% wszystkich wypadków przy pracy, a każdego dnia około 1000 osób zostaje rannych w wyniku upadku w pracy.

Odporność na poślizg zgodna z DIN 51097 i DIN 51130

Same koszty nieobecności pracowników spowodowane potknięciami, poślizgnięciami lub upadkami kosztują niemiecką gospodarkę około 8 miliardów euro.

Odporność na poślizgnięcia jest ważna

Wymienione liczby jasno pokazują, jak ważna jest odporność na poślizgnięcia dla ochrony pracowników, także w kwestii bezpieczeństwa ekonomicznego dla przedsiębiorców. Ci, którzy zauważyli znaczenie tego problemu, stają przed wyborem środków i narzędzi, które mają im pomóc w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy. Co pozwoli zapewnić odpowiednią antypoślizgowość i co właściwie oznaczają normy dotyczące odporności na poślizg?

Normy DIN dotyczące odporności na poślizg

Właściwości antypoślizgowe posadzek i wykładzin podłogowych są określone zgodnie z normami przemysłowymi DIN 51130 i DIN 51097. Standard DIN 51130 jest przeznaczony do ogólnych obszarów roboczych, zaś norma DIN 51097 ma zastosowanie do powierzchni narażonych na wysoką wilgotność, po których chodzi się na boso, np. baseny, prysznice czy przebieralnie.

Odporność na poślizg zgodna z DIN 51130

Zgodnie z normą DIN 51130 testy przeprowadza się w określony sposób. Na specjalnym stojaku umieszcza się wykładzinę podłogową, a następnie nanosi na nią 200 ml określonego oleju silnikowego na metr kwadratowy.

Testująca osoba chodzi po wykładzinie w konkretnym typie obuwia roboczego. Wykładzina na stojaku zaczyna się stopniowo podnosić z jednej strony, tworząc coraz bardziej stroną powierzchnię. O wyniku testu decyduje moment, w którym osoba poruszająca się po macie zaczyna się ślizgać i ma trudności z utrzymaniem równowagi. Wówczas mierzy się kąt nachylenia wykładziny podłogowej i przypisuje matę do określonej klasy.

Klasy antypoślizgowości według normy DIN 51130:

  • R 9 odporności na poślizg przy kącie nachylenia od 3° do 10°.
  • R 10 odporności na poślizg przy kącie nachylenia od 10° do 19°.
  • R 11 odporności na poślizg przy kącie nachylenia od 19° do 27°.
  • R 12 odporności na poślizg przy kącie nachylenia od 27° do 35°.
  • R 13 odporności na poślizg przy kącie nachylenia ponad 35°.

Norma DIN 51130 służy do klasyfikacji właściwości antypoślizgowych wykładzin podłogowych. Dzięki temu podłogi antypoślizgowe, maty na stanowiska pracy oraz maty antyzmęczeniowe spełniają niezbędne wymagania w zakresie właściwości antypoślizgowych.

Wykładzina podłogowa, zarówno ta stosowana na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń, na posadzkę i na schody powinna bezwzględnie odpowiadać wymaganej klasie DIN 51130.

Oferujemy także szeroką gamę mat stanowiskowych i mat antyzmęczeniowych o doskonałych właściwościach antypoślizgowych.

Są one zebrane w osobnej kategorii, maty antypoślizgowe, aby móc łatwiej przeglądać produkty.

Odporność na poślizg zgodna z DIN 51097

Zasada przeprowadzenia testu według DIN 51097 jest podobna jak dla normy DIN 51130. Różnica polega na tym, że zamiast oleju silnikowego, na wykładzinę podłogową rozlewana jest woda, a osoba testująca chodzi po niej boso.

W tym przypadku wyróżnia się następujące klasy bezpieczeństwa zgodne z DIN 51097:

  • A skuteczna antypoślizgowość przy kącie nachylenia od 12° do 18°.
  • B skuteczna antypoślizgowość przy kącie nachylenia od 18° do 24°.
  • C skuteczna antypoślizgowość przy kącie nachylenia większym niż 24°.

Ze względu na swoją specyfikę, standard DIN 51097 jest przede wszystkim wykorzystywany do klasyfikacji mat antypoślizgowych w sektorze rekreacji i dla mat basenowych.

Która wykładzina antypoślizgowa będzie odpowiednia dla mojej firmy?

Jak widać, normy dotyczące odporności na poślizg dotyczą zupełnie innych obszarów. Mimo tego wybór odpowiedniej maty antypoślizgowej dla wielu właścicieli firm i specjalistów ds. BHP jest trudnym zadaniem. Normy DIN dają wskazówkę, którą matę wybrać.

Jeśli oprócz odporności na poślizg, przy wyborze maty ważne są także inne kryteria typu: trwałość, odporność na oleje, smary i chemikalia czy sposób montażu i czyszczenia, to warto zwrócić się do nas o dodatkową pomoc.

Jako jeden z wiodących producentów mat BHP i mat antyzmęczeniowych, posiadający ponad 40-letnie doświadczenie w dziedzinie bezpiecznych systemów podłogowych, COBA Europe jest dobrym i niezawodnym partnerem do współpracy.

Nasz zespół z radością odpowie na wszystkie pytania, a w razie potrzeby – pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania podczas wizyty terenowej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa pod kątem odporności na poślizg w miejscu pracy, skontaktuj się z naszym zespołem po więcej porad i wskazówek.

Porozmawiaj z ekspertem