Według informacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU­OSHA) upadki  wywołane potknięciami lub poślizgnięciami są najczęstszymi wypadkami we wszystkich sektorach  gospodarki – od przemysłu ciężkiego aż po prace wykonywane w biurach. Z tego względu  możliwość stabilnego stania oraz poruszania się w pracy – na własnych nogach, krzesłach  biurowych lub innych urządzeniach – jest kluczowa. Wydaje się, że najlepszym sposobem na  zminimalizowanie ryzyka poślizgnięcia się w miejscu pracy jest stosowanie przez pracodawcę  specjalnych mat oraz wykładzin antypoślizgowych, które nie tylko zwiększą przyczepność  obutych stóp, ale również pozwolą na sprawne usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń,  stałych lub płynnych. Poza tym maty oraz wykładziny służą również niwelowaniu ewentualnych  nierówności w podłożu.  Regularne prace porządkowe, wykonywane za pomocą odpowiednich narzędzi oraz technik  czyszczenia, również są w omawianym kontekście bardzo ważne. Prace dotyczą przede wszystkim  usuwania przedmiotów posiadających ostre krawędzie, na przykład metalowych opiłków  powstałych podczas obróbki skrawaniem, oraz usuwania wycieków śliskich substancji. Należy  również pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu przewodów elektrycznych, które nie mogą być  ułożone w poprzek komunikacyjnych ciągów dla pieszych, zarówno ze względu na  bezpieczeństwo pracowników, jak i możliwość uszkodzenia takiego przewodu. Warunkiem  koniecznym do bezpiecznej pracy jest adekwatne dla niej oświetlenie – jego charakterystyka  znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 dotyczącego  bezpieczeństwa i higieny pracy. Ryzyko poślizgnięcia można również minimalizować stosując  odpowiednie obuwie, jednakże takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe.