Maty antypoślizgowe oraz antyzmęczeniowe narażone są na dość duże obciążenia, szczególnie w  sytuacji ich ciągłej eksploatacji, na przykład podczas wielozmianowego systemu pracy. Mogą one  zostać zanieczyszczone organicznymi lub nieorganicznymi odpadami, poza tym narażone są na  drgania oraz wysokie temperatury. Jeżeli pomimo warunków, jakie panują w miejscu ich  eksploatacji, maty przemysłowe nie są uszkodzone mechanicznie, wówczas wystarczy regularnie  dbać o ich czystość i przestrzeń wokół, oczywiście w oparciu o wytyczne producenta dotyczące sposobów i  częstotliwości czyszczenia. Sytuacja mat wejściowych jest w tym przypadku trochę bardziej  skomplikowana. Przede wszystkim narażone są na o wiele większy stopień zużycia, niż maty  przemysłowe, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, jak szkoły czy dworce. Poza tym  w zimie obecność soli może być dla nich dodatkowym obciążeniem. Na matach wejściowych  mogą się również znaleźć niedopałki papierosów czy gumy do żucia, zaś pod nimi kamienie lub  inne zanieczyszczenia, które mogą spowodować zniekształcenia ich powierzchni. Jeżeli mata nie jest regularnie serwisowana przez firmy zewnętrzne, należy okresowo oczyścić powierzchnię pod i wokół maty oraz samą matę poprzez odkurzanie (na sucho i mokro), trzepanie, mycie ciśnieniowe (tylko zewnętrzne maty gumowe lub PCV) lub jeżeli istnieje taka potrzeba, delikatne szorowanie włosia na mokro. Maty systemowe należy czyścić zgodnie z kartą techniczną produktu lub zaleceniami producenta.