orthomat-ribbed-non-slip

Kwestia przeznaczenia mat antypoślizgowych jest stosunkowo niełatwa, głównie ze względu na różnice w ich budowie, a co za tym idzie, w miejscu ich użycia. Generalnie maty antypoślizgowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: maty z otworami drenującymi oraz bez otworów, z powierzchnią wytłoczoną we wzory. Jest to bardzo ważne rozróżnienie, ponieważ determinuje ono miejsce, w którym dana antypoślizgowa mata zostanie rozłożona. A takich miejsc jest zaskakująco dużo. Są to przede wszystkim hale, w których wykonuje się prace związane z przetwórstwem lub branżą spożywczą, a także hale produkcyjne, w których może dojść do rozlania wody, olejów, chłodziw, środków chemicznych albo jakiejkolwiek innej, śliskiej substancji. Jeżeli ryzyko wystąpienia takiej sytuacji jest znaczne, wówczas brane są pod uwagę dodatkowe kwestie, takie jak ewentualna konieczność redukcji zmęczenia czy obecność wiórów i odpadków pochodzących z procesów produkcyjnych, na przykład skrawków metalu czy resztek jedzenia.

Na stanowiskach pracy, w których odbywa się proces przetwórstwa żywności lub pakuje się produkty spożywcze, lepszym rozwiązaniem jest mata o litej powierzchni we wzory, zdecydowanie łatwiejsza w utrzymaniu czystości – niedokładne wyczyszczenie maty z otworami mogłoby spowodować gnicie zalegających w niej organicznych odpadków. Jest to z oczywistych względów wyjątkowo rzadka sytuacja, niestety, jeżeli już wystąpi, może mieć opłakane konsekwencje, również prawne. W zakładzie produkcyjnym lub usługowym, w którym nie ma ryzyka zalegania resztek pochodzących z szeroko pojętych procesów produkcji żywności, lepszym rozwiązaniem jest mata z otworami przelotowymi, przez które można skutecznie odprowadzić rozlaną ciecz. Maty antypoślizgowe mogą być również używane na basenach lub w miejscach zabaw dzieci, gdzie znacznie zredukują ryzyko wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku mat antypoślizgowych redukcja zmęczenia stojącym trybem pracy jest dodatkową funkcjonalnością. Z tego względu mata łącząca w sobie wysoką ochronę przed poślizgnięciem z wysokim poziomem redukcji napięć mięśniowo-szkieletowych będzie odpowiednio droższa od swojego odpowiednika, który posiada tylko jedną z wyżej wymienionych funkcjonalności.