REACH to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, regulujące kwestie zarządzania i obrotu substancjami chemicznymi na terenie Unii Europejskiej. Litery REACH w nazwie rozporządzenia pochodzą od angielskich słów Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, co w wolnym tłumaczeniu oznacza rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Rozporządzenie zostało uchwalone 18 grudnia 2006 roku, a w życie weszło 1 czerwca 2007 roku, zastępując kilkadziesiąt wydanych wcześniej wspólnotowych aktów prawnych. Obowiązuje nie tylko na terenie Unii Europejskiej, ale również Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Nadzór nad przestrzeganiem jego zapisów powierzono Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z siedzibą w Helsinkach.

REACH ma zastosowanie do praktycznie wszystkich chemikaliów, za wyjątkiem substancji radioaktywnych, substancji pod nadzorem celnym i półproduktów niewyodrębnionych. Zgodnie z jego zapisami to na producentach ciąży obowiązek badań wytwarzanej przez siebie substancji oraz oceny ryzyka, jakie ze sobą niesie. Innymi słowy to producent musi udowodnić, że jego produkt jest bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.